Kleedersammlung / Ramassage de vieux vêtements

Kleedersammlung zu Manternach, Berbuerg, Lelleg a Mënjecker

Et gi keng Säck vun der AEHGD asbl verdeelt!

Stellt är neutral, gutt zougestreckte Säck, moies op den Trottoir.

D’Equipe sammelen se vun 8h00 Auer moies un an.

Ramassage de vieux vêtements dans les villages de Manternach, Berbourg, Lellig et Münschecker

Aucun sac ne sera distribué de la part de l’AEHGD asbl!

Prière de déposer les sacs neutres, bien fermés, le jour-même sur le trottoir.

Les équipes passeront les ramasser à partir de 8h00 heures du matin

Date

22 mars 2022
Expiré!

Heure

Journée entière
QR Code
Aller au contenu principal