Neijoersreceptioun vun der Gemeng

Invitation

De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Manternach invitéieren Iech häerzlech op déi traditionell Neijoersreceptioun,

 Dënsdes, den 9. Januar 2024 ëm 19.00 Auer am Centre Beaurepaire zu Berbuerg.

  _____________________________

Le Collège des bourgmestre et échevins et le Conseil Communal de la commune de Manternach ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la réception traditionnelle du Nouvel An qui aura lieu

Mardi, le 9 janvier 2024 à 19h00 heures au Centre Beaurepaire à Berbourg.

Mat beschte Gréiss / Meilleures salutations,

Jean-Pierre Hoffmann, Buergermeeschter
Claude Theisen an Alix Klein-Ungeheuer, Schäffen

Date

09 janvier 2024
Expiré!

Heure

19:00
Centre Beaurepaire

Lieu

Centre Beaurepaire
Berbourg, Schullstrooss
Administration communale de Manternach

Organisateur

Administration communale de Manternach
Téléphone
71017227
QR Code
Aller au contenu principal