Matdeelung un d’Awunner – Avis aux habitants

D’Joer 2022 geet sou lues op en Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg, fir d’Joer ofzeschléissen informéiert de Schäfferot vun der Gemeng Manternach, dass kee Freedefeier um Territoire vun der Gemeng erlaabt ass.

Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéiten, wéi och aner explosiv Géigestänn.

Mir bieden d’Awunner sech un des Mesuren ze halen, aus dem Respekt zu de Matbierger, den Déieren an och der Ëmwelt.

De Schäfferot seet Merci fir Äert Verständnis a wënscht Iech schéi Feierdeeg.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le collège échevinal de la Commune de Manternach tient à vous informer que comme l’année dernière, toutes sortes de feux d’artifice, comme l’usage de pétards et d’autres objets détonants similaires, ne sont plus tolérés.

Par conséquent, les habitants sont invités à respecter cette mesure, non seulement par respect pour le repos nocturne des gens, mais également par respect pour les animaux et l’environnement.

Le collège échevinal vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente et vous souhaite d’ores et déjà de bonne fêtes de fin d’année.

Dernière modification le 12.12.2022

Des articles de la même catégorie

Route barrée Berbourg 29.5 – 30.5.2024 inclus

Route barrée Berbourg 29.5 – 30.5.2024 inclus

Mir informéieren Iech, dass den CR137 (Schullstrooss) tëscht der Strooss “Neie Wee” an der Strooss “Hierberwee” zu Berbourg vum 29 bis den 30 Mee 2024 inclus gespaart gëtt. Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert. Mir soen iech Merci fir äert Verständnis....

lire plus
Route barrée Lellig 25.09 – 16.10.2023

Route barrée Lellig 25.09 – 16.10.2023

De Schäfferot deelt mat, dass wéinst Aarbechten um Kanal d’Duerfstrooss zu Lelleg op Héicht vum Haus 1A vum 25/09/23 bis den 16/10/23 inclus ganz gespaart wäert sinn. Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.  _________________________________________________________ Le...

lire plus
Aller au contenu principal