Matdeelung un d’Awunner – Avis aux habitants

Matdeelung un d’Awunner – Avis aux habitants

D’Joer 2022 geet sou lues op en Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg, fir d’Joer ofzeschléissen informéiert de Schäfferot vun der Gemeng Manternach, dass kee Freedefeier um Territoire vun der Gemeng erlaabt ass.

Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéiten, wéi och aner explosiv Géigestänn.

Mir bieden d’Awunner sech un des Mesuren ze halen, aus dem Respekt zu de Matbierger, den Déieren an och der Ëmwelt.

De Schäfferot seet Merci fir Äert Verständnis a wënscht Iech schéi Feierdeeg.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le collège échevinal de la Commune de Manternach tient à vous informer que comme l’année dernière, toutes sortes de feux d’artifice, comme l’usage de pétards et d’autres objets détonants similaires, ne sont plus tolérés.

Par conséquent, les habitants sont invités à respecter cette mesure, non seulement par respect pour le repos nocturne des gens, mais également par respect pour les animaux et l’environnement.

Le collège échevinal vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente et vous souhaite d’ores et déjà de bonne fêtes de fin d’année.

Fermeture du passage à niveau 72 Manternach – Gare

Fermeture du passage à niveau 72 Manternach – Gare

D’CFL deelt mat, dass opgrond vun Opgleisaarbechten, de

Passage à niveau 72 zu Manternach op der Gare, den

09.07.2022 vun 16h00 – 18h00

an den

13.07.2022 vun 08h00 – 10h00

zou ass.

Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.

_______________________

Les CFL informent qu’en raison de travaux ferroviaires

le passage à niveau 72, Gare de Manternach, restera fermée le

09.07.2022 de 16h00 à 18h00

et le

13.07.2022 de 08h00 à 10h00.

Une déviation sera mise en place.

Poste vacant salarié à tâche manuelle – installateur chauffage-sanitaire, serrurier ou mécanicien industriel

Poste vacant salarié à tâche manuelle – installateur chauffage-sanitaire, serrurier ou mécanicien industriel

L’Administration Communale de Manternach se propose d’engager

un salarié à tâche manuelle (m/f)

installateur chauffage-sanitaire; serrurier ou mécanicien industriel

pour les besoins du service de régie-équipe eaux.

L’intéressé(e) sera engagé(e) selon la carrière D du contrat collectif de la commune de
Manternach à plein temps et à durée indéterminée.

L’aide-mémoire des conditions d’engagement et des pièces à joindre au dossier peut être
consulté ici

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 24 juin 2022 inclus, à l’adresse suivante:

3, Kierchewee, L-6850 Manternach.

Manternach, le 4 juin 2022

Le collège des bourgmestre et échevins
Jean-Pierre Hoffmann, bourgmestre
Alix Klein-Ungeheuer et Claude Theisen, échevins

Update Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum (09.04 – 09.05.2022)

Update Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum (09.04 – 09.05.2022)

Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn d’Wieler informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen, Samschdes, de 7. Mee 2022 ass.

Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

 Uert: Gemeng Manternach, 3, Kierchewee, L-6850 Manternach

Deeg an Zäiten: Méindes vun 14:00 – 16:00 Auer, Donneschdes a Samsdes vun 09:00 – 11:00 Auer.

Samsdes, de 7.5.2022: 08:00 – 11:00 Auer.

Fannt hei deen aktualiséierte Communiqué.

____________________________

Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la connaissance des électeurs que le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai 2022.

 Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Lieu(x) : Administration Communale de Manternach, 3, Kierchewee, L-6850 Manternach

Jours et heures : lundi de 14 :00 à 16:00 heures, jeudi et samedi de 09 :00 à 11 :00 heures.

Samedi, le 7.5.2022 : 08 :00 – 11 :00 heures.

Cliquez ici pour accéder au communiqué actualisé.

____________________________

Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.

 Ort: Gemeinde Manternach, 3, Kierchewee, L-6850 Manternach

Öffnungszeiten: Montags von 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstags und Samstags von 9:00 – 11:00 Uhr.

Samstag, den 7.5.2022: 8:00 – 11:00 Uhr.

Hier finden Sie die aktualisierte Mitteilung.

Kannerfuesbal: ANNULATIOUN

Kannerfuesbal: ANNULATIOUN

Informatioun: 

Den Dëschtennis Berbuerg an den FC Berdenia Berbuerg informéieren, dass hire

Kannerfuesbal

dee fir de 27. Februar 2022 geplangt war,

opgrond vun der aktueller Corona-Situatioun leider muss

ofgesot 

ginn.

 

Dag vum Bam 2021

Dag vum Bam 2021

Den 20. November ass den Nationalen Dag vum Bam 2021.

Well eis Bamplanz-Aktioun d’lescht Joer sou e grousse Succès hat, lancéieren mir, an Zesummenarbecht mam SIAS, dës Joer eng nei Aktioun am Kader vum Dag vum Bam.

Wann dir interesséiert sidd, kënnt dir hei de Formulaire eroflueden a bis den 20.11.2021 per Mail oder Courrier un d’Sekretariat vun der Gemeng zréckschécken.

 

Wine Lights Enjoy 2021

Wine Lights Enjoy 2021

WINE LIGHTS ENJOY

 

Am 3. und 4. Dezember 2021 findet in den Weinbergen der luxemburgischen Moselregion ein Weinbergwanderung der besonderen Art statt. Auf 4,5 Kilometern erstrahlt die schöne Mosel-Weinlandschaft zwischen Wormeldange und Ahn ab dem späten Nachmittag in einem spektakulären Licht- und Farbenspiel. Zahlreiche Winzer und Vereine bieten auf über 20 Ständen die Vielfalt ihrer lokalen Weine und Spezialitäten der Region an. Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie und alle, die die Luxemburger Mosel, ihre Winzer und natürlich die hervorragenden Luxemburger Weine und Crémants kennen lernen wollen
– Ein Weinerlebnis at its best!

****

Les 3 et 4 décembre 2021, une promenade viticole inédite aura lieu dans les vignobles de la région de la Moselle au Luxembourg. Sur 4,5 kilomètres, le magnifique paysage viticole de la Moselle entre Wormeldange et Ahn brillera dans un spectaculaire jeu de lumière et de couleurs dès la fin de l’après-midi. De nombreux vignerons et associations proposent la variété de leurs vins locaux et des spécialités de la région sur plus de 20 stands. Une expérience unique pour toute la famille et pour tous ceux qui veulent faire connaissance avec la Moselle luxembourgeoise, ses vignerons et bien sûr les excellents vins et Crémants luxembourgeois – une expérience du vin à son meilleur !

Link Tickets

Route barrée 25. a 26. Oktober 2021

Route barrée 25. a 26. Oktober 2021

D’Administration des Ponts et Chaussées huet matgedeelt, dass d’Strooss tëschent Manternach a Berbuerg vum 25. bis de 26. Oktober 2021 inclus, wéi hei um Plang agezeechent, wäert gespaart ginn, dëst well den Tapis erneiert gëtt. D’Deviatioun wäert iwwer Wecker verlafen an entspriechend ausgeschëldert ginn.

Deviatioun:

Gemengebuet 3.2021

Gemengebuet 3.2021

Gemengebuet 3/2021

No der Spezial Editioun vum Gemengebuet iwwer d’Veräiner aus der Gemeng, ass elo och deen éischte reguläre Buet online.

Vill Spaass beim Liesen!

Demande de subsides aux étudiants 2020/2021

Demande de subsides aux étudiants 2020/2021

Gidd Är Demande fir d’Subsiden fir d’Studenten fir d’Schouljoer 2020/2021 w.e.g bis den 9. September 2021 am Sekretariat vun der Gemeng of.

Hei kënt Dir d’Reglement noliesen.

Le formulaire concernant les subsides pour étudiants pour l’année scolaire 2020/2021 est à remettre au secrétariat de la commune jusqu’au 9 septembre 2021.

 Cliquez ici pour accéder au règlement relatif aux subsides accordés.

Aller au contenu principal