Schoulufank

De Schäffen- a Gemengerot wënscht alle Kanner an dem Léierpersonal eng gutt Rentrée an e flott Schouljoer!

Mir bieden all d’Automobilisten, wéi ëmmer, gutt op d’Kanner opzepassen. Passt w.e.g. Är Vitesse an den Dierfer a virun allem ronderëm d’Schoul un !

Dernière modification le 14.09.2023

Des articles de la même catégorie

Grünschnittcontainer Manternach

Grünschnittcontainer Manternach

Weinst dem Chantier „Reamenagement vun der Strooss um Éier“ zu Manternach steet den Grünschnittcontainer ab dem 10.06.2024 net mei zur Verfügung. De Container zu Berbourg ka weiderhin benotzt gin.   En raison du chantier "Réaménagement de la rue um Éier" à...

lire plus
Aller au contenu principal