Ausfluch op Oochen (Org. Kierch am Duerf asbl)

Ausfluch op Oochen (Org. Kierch am Duerf asbl)

D’ Kierch am Duerf – Gemeng Manternach mécht eng Ausflug op Oochen.

Päischtsamschdeg, den 18. Mee 2024

Depart 8:00 beim Beaurepaire (Kaffi a Croissant am Bus).

10:00: Kuerzen Spazéiergang duerch Monschau (a Visite vun de Glaasbléiser)

12:30: Iessen am Restaurant Luna beim Dom zu Oochen.

 • Shopping vun Oochener Printen a.s.w.
 • Visite vum Dom (ab 15:00 mat Guide).

Retour zu Berbuerg: 18:00

Retour: 18:00

Am Adapto-Minibus ass och Plaz fir e Rollstull.

Käschtebedeelegung: 100€ fir Iessen, Drénken an Transport.

Umeldung beim Carlo 621 45 19 45

Update Chantier Iechternacherstrooss, Manternach

Update Chantier Iechternacherstrooss, Manternach

Mir informéieren iech, dass den CR137 (Manternach, Iechternacherstrooss) tëschent dem 6. an dem 20. Mee 2024 nëmmen eesäiteg befuerbar wäert sinn. De Verkéier gëtt an dëser Zäit mat Luuchte geregelt.

Nous vous informons que le CR137 (Manternach, Iechternacherstrooss) sera partiellement barré du 6 au 20 mai 2024. La circulation sera réglée par des feux de signalisation pendant cette période.

SIAS Klima- a Biodiversitéitsdag

SIAS Klima- a Biodiversitéitsdag

Kommt op den

2. Regionale Klima- a Biodiversitéitsdag

vum Ëmwelt- an Naturschutzsyndikat SIAS

den 12. Mee 2024 vun 10:00 bis 17:00 Auer am Ressourcencenter zu Minsbech, 12, rue Jacques Lamort

Interaktiv Stänn, Workshops, Spiller, Live Virträg vun Expertinnen an Experten an nach villes méi zum Thema:

MIR HUNN NËMMEN ENG ÄERD

De ganze Programm fir Grouss a Kleng fannt Dir op www.klimadag.lu

FLYER

Update Chantier Iechternacherstrooss, Manternach

Route barrée Manternach 23.04 – 10.05.2024 inclus

Mir informéieren Iech, dass den CR137 (Iechternacherstrooss) tëscht der Strooss “An der Hiel” an der Strooss “A Feeschtesch” zu Manternach vum 23 Abrëll 2024 bis den 10 Mee 2024 inclus, wéinst Infrastrukturaarbechten fir déi nei Crèche gespaart gëtt.

Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.

Mir soen iech Merci fir äert Verständnis. 

____________________________________________

Nous vous informons que le CR137 (Iechternacherstrooss) entre la Rue ”An der Hiel” et la rue  “A Feeschtesch” à Manternach sera barré à toute circulation du 23 avril 2024 au 10 mai 2024 à cause de travaux d’infrastructure pour la nouvelle crèche. 

Une déviation sera signalée.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Fermeture exceptionnelle 15.04.2024

Fermeture exceptionnelle 15.04.2024

Méindes, de 15. Abrëll 2024 bleift d’Administratioun vun der Gemeng Manternach ausnamsweis wéinst enger interner Formatioun zou.

An dréngende Fäll kënnt dir iech un de Service régie um Telefon 621773543 wenden.

Mir soen iech Merci fir äert Verständnis.

__________________________________

Lundi, le 15 avril 2024, l’Administation communale de Manternach restera exceptionnellement fermée en raison d’une formation interne.

En cas d’urgence vous pouvez contacter le service régie au numéro 621773543.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

 

Nopeschfest 2024

Nopeschfest 2024

Freides, de 24. Mee
Feiert mat Äre Noperen!

Firwat e Nopeschfest?
Seng Noperen ze invitéieren verbessert de sozialen Zesummenhalt, d’Gesellegkeet an d’Solidaritéit am Quartier oder am Duerf. Dat ass
de Sënn an Zweck vum Europäesche Fest vun de Noperen, dat dëst Joer Freides de 24. Mee stattfënnt. Mat den éischte Schratt a stellt Iech
bei de Nopere vir, déi Dir nach net kennt.
Wien organiséiert d’Nopeschfest ?
Dir, andeems der Är Noperen invitéiert.
Wou soll d’Nopeschfest stattfannen ?
Am Haff oder an der Entrée, am Gaart oder an engem Appartement, op enger ëffentlecher Plaz, an engem Park oder einfach op der Strooss…
Wéi soll d’Nopeschfest organiséiert ginn ?
– Kontaktéiert Är Gemeng fir Hëllef an Ënnerstëtzung bei den Invitatiounen, Flyer, Affichen, Reklamm-Baatschen, je no Disponibilitéit Bänken an Dëscher, Oofspäergitter, Ofsécherung vun der Strooss, …)
– Lued d’Affiche, Flyeren an d’Invitatiounen erof op nopeschfest.lu .
– Hänkt Plakater op a verdeelt Invitatiounen mam Datum, der Auerzäit an der Plaz un Är Noperen.
– Organiséiert d’Fest zesumme mat deenen Noperen, déi der am Beschte kennt.
– Eenegt Iech op eng Form fir d’Fest: en einfachen Aperitif, en Zallotebuffet, e Grillfest, en Dessertsconcours, ….Denkt och un d’Kanner!
– Jidderee kann hëllefen an eppes fir ze iessen oder ze drénke matbréngen.
– Denkt och un d’Dekoratioun an un d’Musek, mee respektéiert déi Noperen, déi net wëllen deelhuelen.

Freitag, der 24. Mai
Feiern Sie mit Ihren Nachbarn!

Warum ein Nachbarschaftsfest ?
Generell fördert Nachbarschaftskontakt den sozialen Zusammenhalt, die Geselligkeit und die Solidarität in den Vierteln sowie in den Dörfern.
Diese Zielsetzung verfolgt das europäische Nachbarschaftsfest, welches dieses Jahr am Freitag, den 24. Mai 2024 stattfindet. Machen
Sie den ersten Schritt und stellen Sie sich ihren Nachbarn vor.
Wer organisiert das Nachbarschaftsfest ?
Sie, indem Sie ihre Nachbarn einladen.
Wohin kann ich meine Nachbarn einladen ?
In den Innenhof, den Eingangsbereich des Wohngebäudes, in den Garten oder in die Wohnung, auf öffentliche Plätze, in Parks
oder einfach auf die Straße…
Wie organisiere ich das Nachbarschaftsfest ?
– Wenden Sie sich an ihre Gemeinde und bitten Sie bei der Organisation ihres Nachbarschaftsfestes um Unterstützung. Sie kann Ihnen unter anderem Einladungen, Flyer, Plakate, Werbeplanen, nach Verfügbarkeit Bänke und Biertische sowie Absperrungen zur Absicherung der Straße zur Verfügung stellen.
– Laden Sie die Plakate, Flyer und Einladungen unter nopeschfest.lu herunter.
– Kleben Sie die Plakate auf und verteilen Sie die Einladungen mit Datum, Uhrzeit und Ort an ihre Nachbarn.
– Kontaktieren Sie ihre nächstgelegenen Nachbarn um das Fest gemeinsam zu organisieren.
– Einigen Sie sich auf ein Angebot: ein Aperitif, ein Salatbuffet, eine Grillparty oder ein Dessertwettbewerb. Denken Sie dabei
ebenfalls an die Kinder!
– Jeder kann dazu beitragen und etwas zu essen oder zu trinken mitbringen.
– Denken Sie ebenfalls an die Dekoration und die Musik und nehmen Sie Rücksicht auf Nachbarn, die nicht teilnehmen möchten.

Vendredi 24 mai
Faîtes la fête avec vos voisins!

Pourquoi une Fête des voisins?
Inviter ses voisins favorise la cohésion sociale, la convivialité et la solidarité dans le quartier ou village. Voilà le but de la Fête Européenne
des Voisins, qui a lieu cette année le vendredi, 24 mai 2024. Faîtes le premier pas et présentez-vous à vos voisins que vous ne connaissez pas encore.
Qui organise la Fête des voisins ?
Vous, en invitant vos voisins.
Où inviter vos voisins ?
Dans votre cour, le hall d’entrée, dans votre jardin ou votre appartement, sur une place publique, dans un parc ou simplement dans la rue …
Comment organiser la Fête des voisins?
– Contactez votre commune pour demander un support dans l’organisation de votre Fête des voisins. Elle pourra vous fournir
des invitations, flyers, affiches, bâches publicitaires, selon disponibilité bancs et tables de brasserie, barrières pour fermer et sécuriser la rue, …).
– Téléchargez les affiches, flyers et invitations sur nopeschfest.lu.
– Collez des affiches et distribuez des invitations avec date, heure et lieu à vos voisins.
– Contactez vos voisins les plus proches, regroupez-vous et organisez la fête ensemble.
– Mettez-vous d’accord sur une formule: simple apéro, buffet de salades, barbecue, concours de dessert, … Pensez aux enfants!
– Chacun peut contribuer et apporter quelque chose à boire ou à manger.
– Pensez aussi à la décoration et à la musique, en respectant les voisins qui ne désirent pas
participer.

FLYER/AFFICHE

DEPLIANT DE/LU/FR/EN/PORT.

INVITATIONS / EINLADUNGEN

Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren

Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren

INVITATIOUN
Projektioun vum Film
Dënschdes, den 26. Mäerz 2024 um 19.00 Auer am Centre Culturel Mertert, 8, Rue de Parc | L-6684 Mertert
Reservéiert Är Plazen bis den 21.03.2024 ënnert folgender E-mail-Adress: reception@mertert.lu
Dokumentarfilm | Längt : 88 min.
Original Versioun LU / st FR & AN

Avis Perturbation Grand-Prix OST-Manufaktur

Avis Perturbation Grand-Prix OST-Manufaktur

Le 6ème Souvenir Marcel Gilles, le 36ème Grand-Prix OST-Fenster et le 100ème Grand-prix François Faber sont organisés le samedi, 23 mars et le dimanche, 24 mars 2024 selon les règlements de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de la Fédération du Sport Cycliste luxembourgeois (FSCL).

Le départ et l’arrivée sont situés à Bech.

Les courses se déroulent sur deux circuits différents de respectivement 9,3 km et 14 km.

Le dépliant avec tous les détails peut être consulté ici

La circulation sur les C.R.132, 138, 135 et 137 ne sera possible qu’en sens unique pendant la durée des courses, à savoir:

Samedi, le 23 mars 2023 entre 13h00 et 18h00 et dimanche, le 24 mars 2024 entre 9h00 et 18h00.

L’avis de perturbation émis par le RGTR peut être consulté ici.

Elections européennes du 9 juin 2024

Elections européennes du 9 juin 2024

Le dimanche, 9 juin 2024, auront lieu les prochaines élections européennes.

Toute personne inscrite sur les listes électorales doit voter.

Les citoyens non Luxembourgeois ressortissants européens peuvent voter aux élections européennes au Luxembourg. S’ils désirent participer aux élections européennes au Luxembourg pour la première fois, ces citoyens doivent faire une demande d’inscription sur les listes électorales auprès de leur commune de résidence au plus tard le 55e jour précédant les élections européennes (15.04.2024).

Un système de vote par correspondance a été mis en place pour tous les électeurs afin de prévenir toute abstention.

Si les listes des électeurs sont permanentes, les radiations et inscriptions peuvent avoir lieu :

 • jusqu’au 55e jour avant les élections européennes ;
 • en vertu du changement de résidence électorale ;
 • en vertu d’une rectification par les juridictions administratives.

Pour être électeur aux élections européennes, il faut :

 • être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un autre État membre de l’UE ;
 • être âgé de 18 ans accomplis au jour des élections ;
 • jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote au Luxembourg ou dans l’État membre d’origine ;
 • pour les Luxembourgeois, être domicilié au Luxembourg. Les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis à voter aux élections européennes par la voie du vote par correspondance ;
 • pour les ressortissants d’un autre État membre de l’UE, être domicilié au Luxembourg et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale.

Sont exclus de l’électorat et ne peuvent pas être admis au vote :

 • les individus condamnés à des peines criminelles ;
 • les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation.

La demande d’inscription sur les listes électorales doit être effectuée au plus tard le 55e jour précédant les élections européennes c-à-d jusqu’au 15 avril 2024 . Les listes électorales sont définitivement clôturées le 44e jour précédant les élections européennes (26.04.2024).

S’inscrire en tant qu’électeur luxembourgeois

Chaque commune procède tout au long de l’année à la mise à jour de la liste des citoyens Luxembourgeois appelés à participer aux élections. Elle maintient et inscrit d’office ou à la demande de tout citoyen ceux qui réunissent les conditions de l’électorat et qui ont leur domicile dans la commune.

L’inscription sur les listes électorales se fait d’office :

 • sur la liste officielle pour les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans avant le jour de l’arrêt provisoire de la liste ;
 • sur la liste annexe pour les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans entre le jour de l’arrêt provisoire de la liste et le jour du scrutin, ce dernier compris.

S’inscrire en tant qu’électeur issu d’un autre État membre de l’UE

Le ressortissant d’un autre État membre de l’UE qui réside au Luxembourg a le droit de voter aux élections européennes.

Si c’est la première fois qu’il participe aux élections européennes, il doit effectuer une demande d’inscription sur la liste séparée des électeurs étrangers (qui mentionne notamment la nationalité des électeurs inscrits) auprès de sa commune de résidence, dans le cadre des dates limites d’inscription (au plus tard le 55e jour précédant les élections européennes – 15.04.2024).

La demande d’inscription signée et datée est faite soit :

 • par voie de dépôt électronique via MyGuichet.lu ;
 • soit sur papier libre. Dans ce cas et si la demande d’inscription est accompagnée des pièces requises, un récépissé est délivré par la commune de résidence de l’intéressé.

À l’appui de sa demande d’inscription, le ressortissant d’un autre État membre de l’UE doit présenter :

 • une déclaration formelle précisant :
  • sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans son pays d’origine et son adresse sur le territoire du Luxembourg ;
  • éventuellement sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans son pays d’origine il a été inscrit en dernier lieu ;
  • qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen qu’au Luxembourg ;
  • qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans son pays d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative. Ces décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. Si tel est le cas, l’intéressé doit mentionner que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par son pays d’origine ;
 • un document d’identité en cours de validité.

En cas de fausse déclaration, des pénalités sont prévues.

Dans les 15 jours suivant la demande d’inscription, chaque intéressé est informé par lettre individuelle de la suite réservée à sa demande d’inscription.

Le refus d’inscription doit être motivé.

En cas de refus d’inscription, une réclamation peut être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins, jusqu’au 47e jour avant le scrutin (23.04.2024) au plus tard.

42 jours avant les élections européennes, la commune transmet copie de la liste des électeurs étrangers pour les élections européennes au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions qui informe à son tour les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits.

L’inscription sur les listes électorales est maintenue :

 • jusqu’à ce que l’électeur demande à être rayé ; ou
 • jusqu’à ce qu’il soit rayé d’office parce qu’il ne répond plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.

En tant qu’inscrit sur les listes électorales, son vote est obligatoire.

Le fait d’être inscrit sur les listes électorales pour les élections européennes ne donne pas le droit de voter aux élections communales, car il s’agit de deux listes différentes et une inscription sur chacune des listes s’impose.

 

Radiation

L’électeur qui souhaite procéder à sa radiation des listes électorales doit en faire la demande par écrit au collège des bourgmestre et échevins, en joignant une photocopie de sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) au plus tard le 47e jour précédant les élections (23.04.2024).

Gestion des listes électorales

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. La gestion des listes électorales est effectuée par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune, notamment via la déclaration de nouveau-né, la déclaration d’arrivée des résidents de la commune.

En cas de déménagement dans une autre commune, quelle que soit la période de l’année, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire et automatique entre communes.

Les conditions d’âge et de résidence doivent être remplies au jour des élections.

Révision des listes et réclamation

Le 54e jour avant le scrutin, le dépôt des listes provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins est porté à la connaissance du public.

Tout citoyen peut alors adresser ses réclamations sur papier libre, au collège des bourgmestre et échevins, jusqu’au 47e jour avant le scrutin au plus tard et séparément pour chaque électeur.

Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt provisoire des listes, mais qui peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.

Les listes sont définitivement clôturées le 44e jour avant le scrutin.

Lorsque, en procédant à la révision des listes provisoires suite à une réclamation, la commune raye les noms d’électeurs portés sur les listes provisoires, ces électeurs sont avertis :

 • par courrier avec accusé de réception ; et
 • à domicile.

Cette information est faite au plus tard dans les 48 heures du jour de la publication des listes.

Les motifs de la radiation sont mentionnés dans le courrier.

Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales peut exercer un recours en réformation devant la Cour administrative.

Convocation

L’administration communale envoie, au moins 5 jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation indiquant :

 • le jour ;
 • les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ;
 • le local où l’élection a lieu ;
 • s’il y a plusieurs bureaux de vote, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter.

La convocation contient des instructions pour l’électeur ainsi que la liste des candidats.

Le jour des élections, l’électeur pourra se présenter au bureau de vote muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour, sans toutefois devoir présenter la convocation.

L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation et qui ne présente pas de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour, peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnus par le bureau de vote.

Mode d’élection

Les élections pour le Parlement européen se font au suffrage universel direct pour désigner les 6 députés dont la durée du mandat est de 5 ans.

Pour les élections européennes, le Luxembourg constitue une circonscription électorale unique. L’élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les groupements politiques doivent constituer des listes de candidats (une liste doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise). Les élections sont directes : les électeurs élisent leurs députés directement, sans intermédiaires.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire, c’est-à-dire 6.

Le vote peut être exprimé soit :

 • par suffrage de liste ;
 • par suffrage nominatif.

L’électeur qui vote par suffrage de liste ne peut exprimer aucun autre vote, sous peine de faire annuler son bulletin de vote, à moins que la liste choisie ne comprenne moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire.

L’électeur qui vote nominativement peut choisir ses candidats sur la même liste ou sur des listes différentes, mais il doit avoir soin de ne pas exprimer plus de votes qu’il n’y a de sièges disponibles.

Les sièges sont ensuite attribués aux candidats ayant obtenu le plus de voix. S’il y a égalité des voix, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort.

Vote par correspondance

Tout électeur, luxembourgeois ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne (UE), peut voter par correspondance lors des élections européennes.

Le vote par correspondance est également admis pour les Luxembourgeois qui résident à l’étranger.

L’électeur doit être préalablement inscrit sur les listes électorales.

La demande de vote par correspondance doit obligatoirement parvenir à la commune où l’électeur doit voter :

 • au plus tôt 12 semaines (18.03.2024) et au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin (15.05.2024), si la lettre de convocation doit être envoyée au Luxembourg ;
 • au plus tôt 12 semaines (18.03.2024) et au plus tard 40 jours avant le jour du scrutin (30.04.2024), si la lettre de convocation doit être envoyée à l’étranger.

Demander à voter par correspondance

L’électeur qui souhaite voter par correspondance lors des élections européennes doit en informer sa commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.

La demande peut être faite :

Lorsque la demande est faite par voie de dépôt électronique, l’électeur doit signer la demande avec sa carte d’identité électronique ou son produit LuxTrust avant de la transmettre via MyGuichet.lu.

Attention : La demande a bien été envoyée à l’administration si le statut de la démarche dans la rubrique « MyGuichet.lu / Mes démarches » affiche « Transmis« . Un e-mail envoyé à l’adresse renseignée dans MyGuichet.lu informe l’électeur de la bonne transmission de la démarche.

L’électeur doit indiquer :

 • ses nom(s) ;
 • prénom(s) ;
 • date et lieu de naissance ;
 • domicile ; et
 • l’adresse à laquelle la lettre de convocation doit être envoyée.

L’électeur doit déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit de vote.

Lorsque la demande de vote par correspondance est faite par voie postale, l’électeur luxembourgeois domicilié à l’étranger doit communiquer une copie de sa carte d’identité/son passeport en cours de validité.

Dès réception de la demande, la commune vérifie si :

 • la demande comporte les indications et les pièces requises ;
 • le demandeur est inscrit sur les listes électorales.

Rejet de la demande

Si la demande de vote par correspondance est rejetée, la commune adresse au demandeur son refus au plus tard 35 jours avant le scrutin.

Obtenir une lettre de convocation

Si la demande de vote par correspondance est acceptée, la commune envoie, en recommandé, à l’électeur sa lettre de convocation.

La lettre de convocation est envoyée au plus tard :

 • 15 jours avant le scrutin (25.05.2024), si l’électeur réside au Luxembourg ;
 • 30 jours avant le scrutin (10.05.2024), si l’électeur réside à l’étranger.

La lettre de convocation qui comprend :

 • la liste des candidats ;
 • les instructions à l’électeur qui vote par correspondance pour une élection européenne ;
 • une enveloppe électorale opaque et de type uniforme dûment estampillée ;
 • un bulletin de vote dûment estampillé ;
 • une enveloppe, pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections – Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et les numéro d’ordre, nom, prénom(s) et adresse de l’électeur.

Un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance est dressé, avec indication des nom, prénom(s), date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Remplir et envoyer son suffrage

Le votant remplit le bulletin de vote.

L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile pour formuler son vote.

Pour l’envoi du suffrage au bureau de vote, l’électeur place le bulletin de vote dûment rempli et plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. Cette enveloppe doit être placée dans l’enveloppe de transmission, à envoyer sous la forme d’une simple lettre par courrier postal.

L’enveloppe qui contient le suffrage doit arriver au plus tard le jour du scrutin avant 14h00 au bureau de vote compétent.

Les rues au féminin

Les rues au féminin

D’Gemeng Manternach mécht vum 8. bis den 31. Mäerz 2024, am Kader vum

Internationalen Dag vun de Fraen,

mat bei der Aktioun « Affichons l’Egalité » vum CFNL an dem Syvicol. Bei dëser Aktioun kréie verschidde Stroosse, Plaazen oder Citéën e symboleschen Numm, fir dëse besonnesche Fraen ze gedenken.

______________________

Du 8 au 31 mars 2024, à l’occasion de la

Journée internationale des femmes,

la Commune de Manternach participe à l’action « Affichons l’Egalité » du CNFL et du Syvicol.

Un certain nombre de rues, places ou
cités seront renommées avec des dénominations symboliques, afin d’honorer ces femmes méritantes.

D’Syrdallstrooss zu Manternach gëtt zur Rue Elsy Jacobs

 

Elsy JACOBS

Année de naissance: 1933
Année de décès: 1998

Lieux de résidence: Garnich – Luxembourg ¦ Bretagne – France

Cycliste professionnelle luxembourgeoise
1ère championne du monde de cyclisme en 1958
Photo: les rues au féminin

Wee war d’Elsy Jacobs?

Elsy Jacobs – C’était qui ?

Link Site vu LES RUES AU FEMININ – Elsy Jacobs

D’Schullstrooss zu Berbuerg gëtt zur Rue Ger Maas

Germaine MAAS

Année de naissance: 1931
Année de décès: 2020
Lieux de résidence: Wiltz, Remich, Luxembourg-Ville ¦ Munich – Allemagne
Peintre luxembourgeoise
Illustratrice de livres, poète
Photo: les rues au féminin

Wee war d’Ger Maas?

Ger Maas – C’était qui ?

Link Site vu LES RUES AU FEMININ – Germain Maas

D’Duerfstrooss zu Lelleg gëtt zur Rue Marie-Paule Molitor-Peffer

Marie-Paule MOLITOR-PEFFER

Année de naissance: 1929
Année de décès: 1999

Lieux de résidence: Luxembourg-Ville

Gynécologue
Membre fondatrice du Planning familial
Photo: les rues au féminin

Wee war d’Marie-Paule MOLITOR-PEFFER

Marie-Paule MOLITOR-PEFFER – C’était qui ?

Link Site vu LES RUES AU FEMININ – Marie-Paule MOLITOR-PEFFER

De Maacherwee zu Mënjecker gëtt zur Rue Sophie Scholl

Sophie SCHOLL

Année de naissance: 1921
Année de décès: 1943

Lieux de résidence: D-Forchtenberg, Ludwigsburg, Stuttgart, Ulm

Étudiante et résistante allemande au nazisme

Photo: Wikipedia

Wee war d’Sophie SCHOLL?

Sophie SCHOLL – C’était qui ?

Link Site Wikipedia Sophie SCHOLL

Fermeture Parking Kiss & Go Berbourg

Fermeture Parking Kiss & Go Berbourg

Léif Elteren,

de Bureau vum Synecosport deelt mat, dat de komplette Parking vum KISS & GO vum 4. Mäerz 2024 bis Enn 2025 wäert gespaart bleiwen.

De Centre d’Incendie et de Secours (CIS) vun der Gemeng Manternach muss wéinst dem Projet „Crèche“ de Standuert vu Manternach op Berbuerg verleeën, esou datt d’Ekippe vum Rettungsdéngscht all hir Asäz vu Berbuerg aus starten. Fir weiderhin, am Fall vun engem Asaz, eng séier a sécher Interventioun z’erméiglechen, bleift de Parking dem Rettungsdéngscht virbehalen.

Merci fir äert Versteesdemech !

____________________________

Chers parents,

Le bureau du Synecosport vous informe que le parking du KISS & GO ne sera plus accessible à partir du 4 mars 2024 jusqu’à fin 2025.

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de la commune de Manternach doit transférer son siège de Manternach à Berbourg à cause du projet « Crèche ». Ainsi les équipes de secours interviendront désormais à partir du site de Berbourg. Afin de maintenir une intervention rapide et facile, le parking sera réservé exclusivement pour le service de secours.

Merci pour votre compréhension !

Route barrée Manternach – Mertert 04.03 – 08.03.2024

Route barrée Manternach – Mertert 04.03 – 08.03.2024

Heimatt informéiere mir Iech , dass den CR134 tëschent Mäertert a Manternach vum 04/03/2024 – 08/03/2024 wéinst Bëschaarbechten komplett fir de Verkéier gespaart ass.

Eng Deviatioun gëtt opgestallt.

 ______________________

Nous vous informons que le CR134 entre Mertert et Manternach sera barré à toute circulation du 04/03/2024 au 08/03/2024 en raison de travaux d’abattage d’arbres .

Une déviation sera mise en place.

Plan

Travaux dans la mairie

Travaux dans la mairie

Leider konnten d’Aarbechten net wéi geplangt ofgeschloss ginn. Dofir ass et och haut, Méindeg, de 19.2.2024, nach net méiglech fir Cartes d’identités oder Päss ze maachen.

Mir entschëllegen eis wéinst dësen Onannehmlechkeeten.

____________________________

Les travaux n’ont malheureusement pas pu être achevés comme prévu. Pour cette raison les demandes de cartes d’identité et de passeport ne sont pas possibles aujourd’hui, lundi, le 19.2.2024.

Nous nous excusons pour ces inconvénients.

Nei Sammelmethoden am Recyclingcenter

Nei Sammelmethoden am Recyclingcenter

Valorlux a SIGRE hunn ab Januar 2024 am Recyclingcenter an enger Iwwergangsphase eng nei, méi einfach Methode fir ze méi effizient Sammelen, Sortéieren a Recycling en place gesat.

6 Fraktiounen am Plaz vun 11.

Dës Ännerung betrëfft just den Tri zu Berbuerg am Recyclingcenter an net déi blo Tuuten!

Valorlux et le SIGRE vont entamer une phase de transition afin de rendre la collecte, le tri et le recyclage plus efficaces, mais également plus simples pour vous.

6 fractions de tri au lieu de 11

Ce changement ne concerne que le tri au Centre de Recyclage à Berbourg mais pas les sacs bleus!

Flyer

Travaux de rénovation dans la mairie

Travaux de rénovation dans la mairie

Wéinst Renovatiounsaarbechten ass d’Gemeng Donneschdes a Freides, de 15. a 16. Februar 2024, just limitéiert accessibel.

! Un dësen Deeg, kënne keng Cartes d’identité oder Päss gemaach ginn !

All aner Servicer si garantéiert. Mir bieden iech dës Deeg déi ënnescht Entrée ze notzen a mam Lift op den 1. (Population/Secretariat) respektiv 2. Stack (Service technique) ze fueren. 

_______________________________________

A cause de travaux de rénovation, la mairie ne sera accessible que de manière limitée en dates du jeudi 15 et vendredi 16 février 2024. 

! Aucune demande de carte d’identité ou de passeport ne pourra être effectuée ! 

Les autres services seront garanties. Nous vous prions d’utiliser l’entrée principale en bas du bâtiment et de prendre l’ascenseur pour accéder au 1er étage (Population/Secretariat) respectivement 2e étage (Service technique). 

Babysitting an Nohëllef

Babysitting an Nohëllef

Opruff un déi Jugendlech

Du gees gäre babysitten oder du bitts anere Schüler Nohëllef un?

Da mell dech am Sekretariat vun der Gemeng!

Mir erstellen op eisem Internetsite e Volet, op deems de dech kanns virstellen.

Interesséiert Eltere kënne sech dann am Sekretariat mellen a kréie vun eis deng Kontakt-Donnéeën.

Fir dech anzeschreiwen, schéck eng Mail op

secretariat@manternach.lu

an däers de ugëss:

 • Däin Numm
 • Däin Alter
 • Sproochen déi’s du schwätz
 • Disponibilitéit
 • Kontakt – Telefon oder Mail

Wichteg Informatiounen déis de eis muss uginn:

Fir de Babysitting:

Hues du e Babysitter-Cours gemaach?

Hues du Erfarung?

Fir d’Nohëllef

Op wéi enger Klass bass du?

Fir wéi eng Fächer respektiv wéi eng Klasse bitts du Nohëllef un?

 

 

Andeems de dech op Grond vun dësem Opruff bei der Gemeng als Babysitter/Nohëllef mells, erkläers de dech domat averstanen, dass d‘Donneeën, déi’s de ugëss, am Kader vum Gesetz vum 25. Mee 2018 ofgespäichert an zum virgesinnen Zweck vertraulech genotzt ginn.

Nei Ëffnungszäiten / Nouveaux horaires d’ouverture

Nei Ëffnungszäiten / Nouveaux horaires d’ouverture

Vum 1. Februar 2024 un, huet d’Verwaltung vun der Gemeng Manternach zu folgenden Zäiten op:

A partir du 1er février 2024, l’Administration communale de Manternach sera ouverte au public comme suit:

Méindeg/ Lundi ; Dënsdeg/Mardi ; Donneschdeg/ Jeudi

08h30-11h30 & 14h00 – 16h00

Mëttwoch/Mercredi

07h00 – 08h30 – nëmmen op Rendez-vous / uniquement sur rendez-vous
08h30 – 11h30

mëttes zou / fermé l’après-midi

Freides / Vendredi

08h30 – 11h30
mëttes zou / fermé l’après-midi

Vidage vun de Bio-Poubellen (Europa-Dag 2024)

Report Vidage Poubelles Bio

De SIGRE deelt mat, dass d’Bio-Poubellen, déi en Donneschdeg wéinst dem Schnéi net konnten eidel gemaach ginn, haut, Méindeg, den 22. Januar 2024 eidel gemaach ginn.

Le SIGRE informe que les poubelles bio, qui n’ont pas pu être vidées jeudi passé à cause des conditions météorologiques, seront vidées aujourd’hui, lundi, le 22 janvier 2024.

Problemer am Schoulbustransport

Problemer am Schoulbustransport

‼UPDATE SCHOULTRANSPORT‼
🇱🇺Mir entschëllegen eis nach eng Kéier fir d’Emstänn, déi d’Leit de Moien hate fir d’Kanner an d’Schoul ze féieren.
Fir de Mëtteg ass den normale Retour vu Berbuerg an déi jeeweileg Dierfer duerch d’Busentreprise geplangt. Et kann awer zu liichte Verspéidunge kommen.
Falls sech hei eppes sollt änneren, informéire mir iech natierlech schnellstméiglech.
Merci fir äert Versteesdemech 🙏
🇫🇷Nous nous excusons encore une fois pour les désagréments que les gens ont pu rencontrer ce matin en amenant leurs enfants à l’école.
A midi, le retour normal depuis Berbourg vers les villages respectifs est prévu par l’entreprise de bus, éventuellement avec des petits retards.
Si quelque chose devait changer, nous vous informerons le plus rapidement possible.
Merci pour votre compréhension 🙏
________________________________________________
‼️❄️Am Moment kënnt et zu Verspéidungen am Schoulbusverkéier❄️‼️
D’Busser hänken zu Mënjecker fest a komme net méi weider.
Mir schaffen mat allen Equipen drun, fir d’Strooss esou séier wéi méiglech fräi ze kréien.
D’Schoul fonktionnéiert awer normal.
‼️❄️Il y a actuellement des retards dans la circulation des autobus scolaires❄️‼️
Les bus sont bloqués à Münschecker et ne peuvent pour l’instant plus continuer leur route.
Nous travaillons avec toutes nos équipes pour dégager la route au plus vite possible.
L’école fonctionne normalement.

Problemer am Schoulbustransport

Alerte rouge météo

Wéinst der Alerte rouge, déi fir haut, 17. Januar 2024, ausgeruff ass, informéiere mir iech dass:
 • d’Schoul haut zou bleift, den Accueil duerch Schoul bleift awer assuréiert
 • de Schoultransport ofgesot ass
 • d’Maison Relais an d’Crèche zu deenen normalen Zäiten funktionnéieren (Kontakt Maison Relais: 719363-57 / Crèche: 719363-53)
 • d’Gemeng zou bleift, mir sinn awer zu deenen normalen Horairen telefonesch ze erreechen
 • eis Streedéngschter de ganzen Dag am Asaz sinn
 • de Repas sur roues haut geliwwert gëtt, et kann awer zu Verspéidunge kommen.

Passt gutt op iech op an déplacéiert iech just wann et onbedéngt muss sinn!

____________________
 En raison de l’alerte rouge annoncée pour aujourd’hui, mercredi le 17 janvier 2024, nous vous informons que :
 • l’école restera fermée. Un accueil est assuré par des enseignants
 • la maison relais et la crèche fonctionnent pendant les horaires d’ouvertures connus (Contact Maison Relais: 719363-57 / Crèche: 719363-53
 • le transport scolaire est annulé
 • l’administration communale reste fermée. Vous pouvez nous joindre par téléphone
 • le service de déblayage est assuré pendant toute la journée
 • les repas sur roues seront livrés, mais que probablement le chauffeur aura du retard.
Soyez prudent et déplacez-vous seulement si c’est nécessaire.

Alerte Météo 17.01.2024

Alerte Météo 17.01.2024

Fir e Mëttwoch, de 17. Januar 2024 ass eng Alerte rouge wéinst staarkem Schnéifall a Glatäis ausgeruff ginn.

Suivéiert d’Aktualitéit an d’Rotschléi vun der Regierung op  www.gouvernement.lu an op https://infocrise.public.lu/fr.html .

De Schoultransport ofgesot an d‘Schüler si vum Unterrecht fräigestallt!

Méi Informatiounen hei zou fannt dir ënner folgendem Link:

Alerte-Météo pour le 17 janvier – Wiederwarnung fir de 17. Januar – Actualités – Education nationale, Enfance et Jeunesse – Luxembourg (public.lu)

______________________

Le gouvernement luxembourgeois a émis une alerte rouge pour la journée du 17 janvier 2024 pour neige et verglas forts.

Suivez l’actualité sur www.gouvernement.lu ou https://infocrise.public.lu/fr.html .

Le transport scolaire est annulé et les élèves sont dispensés de fréquenter les cours!

Pour plus d’infos veuillez consulter le lien suivant

https://men.public.lu/fr/actualites/communiques-conference-presse/2024/01/16-alerte-meteo.html 

Chrëschtbeemercher

Chrëschtbeemercher

De Rudden Hunn an d’Pompjeesfrënn CIS Manternach kommen e Samsdeg, den 13. Januar 2024 ab 8h00 d’Chrëschtbeemercher an der Gemeng asammelen.

D’Buergbrennen ass dëst Joer Samsdes, de 17. Februar 2024.

Babysitting an Nohëllef

Schüler- a Studentenjobs / Occupation d’élèves et étudiants

Och dëst Joer siche mir erëm motivéiert Schüler a Studente fir an der Summervakanz eis Equipen ze ënnerstëtzen.

Wann s du méi al wéi 17 Joer bass, da mell dech mat dësem Formulaire bis de 15. Mäerz 2024.

Um Formulaire fënns du och all néideg Informatiounen a Konditiounen.

Och de Synecosport ass op der Sich no Studenten fir an der Maison Relais ze hëllefen. De Formulaire fir dech ze melle fënns du hei

 ____________________

Nous sommes à la recherche d’élèves et étudiants motivés pour renforcer nos équipes pendant les vacances d’été.

Tu es âgé de plus de 17 ans? Alors fais nous parvenir ta demande à l’aide de ce formulaire avant le 15 mars 2024.

Sur ce formulaire tu trouveras toutes les informations et conditions nécessaires.

 Le Synecosport est aussi à la recherche d’étudiants pour la Maison relais. Le formulaire y relatif peut être téléchargé ici

Sylvester – Matdeelung un d’Awunner

Sylvester – Matdeelung un d’Awunner

D’Joer 2023 geet sou lues op en Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg, fir d’Joer ofzeschléissen, informéiert de Schäfferot vun der Gemeng Manternach, dass kee Freedefeier um Territoire vun der Gemeng erlaabt ass.

Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéiten, wéi och aner explosiv Géigestänn.

Mir bieden d’Awunner sech un des Mesuren ze halen, aus dem Respekt zu de Matbierger, den Déieren an och der Ëmwelt.

De Schäfferot seet Merci fir Äert Verständnis a wënscht Iech schéi Feierdeeg.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le collège échevinal de la Commune de Manternach tient à vous informer que tout comme les années passées, toutes sortes de feux d’artifice, comme l’usage de pétards et d’autres objets détonants similaires, ne sont plus tolérés.

Par conséquent, les habitants sont invités à respecter cette mesure, non seulement par respect pour le repos nocturne des gens, mais également par respect pour les animaux et l’environnement.

Le collège échevinal vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente et vous souhaite d’ores et déjà de bonne fêtes de fin d’année.

Route barrée Manternach – Mertert 08.12.2023

Route barrée Manternach – Mertert 08.12.2023

D’Ponts et Chaussées informeiert, dass den CR134 Mertert – Manternach, muer Freideg, den 8. Dezember 2023, fir de Verkéier gespaart ass, dëst wëll Leitplanken, déi durch ëmgestierzte Beem beschiedegt goufen, reparéiert gin.

Eng Deviatioun gëtt gezeechent.

___________________

L’administration des Ponts et Chaussées informe que le CR134 Mertert – Manternach sera barré à toute ciculation, vendredi, le 8 décembre 2023, en vue de la réparation de glissières de sécurité qui ont été endommagées par des arbres tombés.

Une déviation sera signalée.

Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen

Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen

Geschwënn ass et endlech rëm sou wäit, da schloe kleng Kannerhäerzer rëm méi héich, well de 5. Dezember kënnt de Kleeschen an d’ Duerf. (Berbuerg, Manternach, Mënjecker)

Wann Dir och gäre wëllt, datt de Kleesche mam Houseker de 5. Dezember mëttes ab 17 Auer bei Iech Heem kënnt, da fëllt w.e.g. de Coupon ënnen aus a schéckt en bis spéitstens den 1. Dezember dem Jo Haagen op Whatsapp, SMS (+352661200893) oder per Mail ( jo_haagen@hotmail.com ).

Fir dem Kleeschen et bëssche méi einfach ze maachen, kënnt Dir eis ee klengen Text iwwert d’Kand schreiwen a mat der Umeldung schécken.

Fir weider Informatioune rufft einfach un.

Fir Iech déi genee Auerzäit matzedeelen, gi mir Iech natierlech nach bescheed

Mir soen Iech schonn am Viraus villmools Merci,

Club des Jeunes Manternach

Informatioun un d’Bierger – Recyclingcenter

Informatioun un d’Bierger – Recyclingcenter

Opgrond vun der gerénger Nofro an deene leschte Joeren, huet de Schäfferot decidéiert, fir de Recycling-Center am Dezember ofzesoen.

Dee leschte Recycling fir dëst Joer ass deemno Samsdes, den 18. November 2023.

Merci fir är Versteesdemech.

De Schäfferot.

En raison de la faible demande constatée les années passées, le collège échevinal a décidé d’annuler le centre de recyclage du mois de décembre.

Le dernier jour d’ouverture pour cette année est alors fixé au samedi, 18 novembre 2023.

Merci pour votre compréhension.

Le collège échevinal.

Route barrée Manternach – Mertert 08.12.2023

Route barrée Berbourg – Brouch

Informatioun un d’Bierger

D’Streck tëschent Berbuerg a Brouch muss vu muer Dënsdeg, de 7. November un bis zum Enn vun den Aarbechten gespaart ginn.

Information aux citoyens

La route entre Berbourg et Brouch sera barrée à toute circulation à partir de mardi, 7 novembre 2023 jusqu’à la fin des travaux.

Route barrée Berbourg

Route barrée Berbourg

Aarbechten um Stroossebelag zu Berbourg

De Schäfferot deelt mat, dass wéinst Aarbechten um Stroossebelag, d’Duerfstrooss tëscht der Schull,- an der Weekerstrooss ganz gespaart wäert sinn, dëst vum 23/10/2023 7h00 bis de 24/10/2023 inclus.

Denkt w.e.g drun är Gefierer am Viraus ausserhalb vun den Ofspärungen ze parken.

De neie Stroossebelag däerf op kee Fall befuer ginn, éier d‘Stroossespäre vun der Ponts & Chaussées opgehuewe sinn.

Durch dëse Chantier gëtt och de Bustraffic beanträchtegt. Hei drënner fannt dir den Avis vum RGTR mat den Detailer vun deene betraffene Linnen.

Den Schäfferot seet Merci fir är Mataarbecht an äert Verständnes.

___________________________________________________

Travaux d’asphalte à Berbourg

Le collège des bourgmestre et échevins informe qu’à cause de travaux d’asphalte la rue Duerfstrooss sera barrée à toute circulation entre la rue Schullstrooss et Weekerstrooss à partir du 23/10/2023 7h00 jusqu’au 24/10/2023 inclus.

Veuillez-prendre soin de placer les voitures en dehors des routes barrées avant le début du barrage routier.

Il est strictement défendu de circuler sur la nouvelle couche d’asphalte avant la levée du barrage routier par les Ponts & Chaussées.

Le chantier aura des répercussions sur le traffic des autobus. Vous pouvez consulter l’avis de la part du RGTR ci-dessus.

Le collège échevinal vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration.

AVIS Perturbation 2023/935 du 12.10.2023

Objet: Ligne 274, B15, B16, B17, B26 et C14

En raison de travaux forestiers, le C.R.135 entre Wecker et Berbourg sera barré à toute circulation du lundi 23 octobre 2023 au mardi 24 octobre 2023 inclus.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:
Ligne 274 et B15
Les courses d’autobus concernées en provenance de Grevenmacher circuleront après la desserte de l’arrêt de Wecker-An der Schmëtt via le C.R.134 en direction de Manternach – à gauche C.R.137 vers Berbourg – suite itinéraire normale et vice-versa.
> Ne sera pas desservi l’arrêt de Berbourg-Kiirch.
Ligne B16
La course B16 6281 en provenance d’Echternach fera demi-tour après la desserte de l’arrêt de Berbourg-Schoulstrooss – suite itinéraire normal.
> Ne sera pas desservi l’arrêt de Berbourg-Kiirch.
Ligne B17
Les courses d’autobus concernées en provenance d’Echternach circuleront après la desserte de l’arrêt de Berbourg-Schoulstrooss directement via le C.R.137 vers Manternach et vice-versa.
> Ne sera pas desservi l’arrêt de Berbourg-Kiirch.
Ligne B26
Les courses d’autobus B26 5884 et -6988 auront leur terminus à l’arrêt de Berbourg-Schoulstrooss.
> Ne sera pas desservi l’arrêt de Berbourg-Kiirch.

Ligne C14
Les courses d’autobus concernées feront demi-tour après la desserte de l’arrêt de Berbourg-Schoulstrooss – suite itinéraire normal et vice-versa.
> Ne sera pas desservi l’arrêt de Berbourg-Kiirch.

Route barrée Lellig verlängert bis 16.10.2023!

Route barrée Lellig verlängert bis 16.10.2023!

🇱🇺🚧 Heimat informéiere mir iech, dass d’Stroossespär zu Lelleg bis e Méindeg, de 16. Oktober 2023 inclus verlängert gëtt ‼️
D’Busentreprisë si vu Säite vum RGTR nach eng Kéier op dëse Chantier opmierksam gemaach a gebiede ginn, hir Chauffeuren nach eng Kéier dorop hinzeweisen, sech un d’Deviatioun ze halen.
Mir bieden iech déi weider Onannehmlechkeeten ze entschëllegen a soe Merci fir äert Verständnis.
🇫🇷🚧 Par la présente nous vous informons que la durée de la route barrée à Lellig sera prolongée jusqu’au lundi, 16 octobre 2023 inclus ‼️
Le RGTR vient d’informer les entreprises de bus à rappeler à leurs chauffeurs de respecter la déviation.
Nous vous prions d’excuser ces inconvénients et vous remercions de votre compréhension.

Info RGTR

Info RGTR

Wéinst Aarbechten ass de PN71 zu Wecker vun e Freideg, 6. Oktober 2023 um 22h00 bis e Méindeg, 9. Oktober 2023 um 6h00 fir de Verkéier gespaart.
Den RTGR informéiert, dass d’Busser vum Potaschbierg aus iwwer Wecker-Gare (Härebierg) a Richtung Schorenshaff op Manternach fueren.

D’Arrêten Wecker, an der Schmëtt a Berbuerg, Kiirch gi wärend där Zäit net ugefuer

En raison de travaux routiers, le PN71 à Wecker sera barrée à toute circulation du vendredi 6 octobre 2023, 22h00 au lundi 9 octobre 2023, 6h00.
Le RGTR informe que les courses d’autobus concernées en provenance de Potaschbierg seront déviées après la desserte de l’arrêt de Wecker-Gare via le C.R.134 (rue Härebierg) – C.R.133 en direction de Schorenshaff – C.R.139/C.R.137 en direction de Manternach.
Ne seront pas desservis les arrêts de Wecker-An der Schmëtt et Berbourg-Kiirch.

Vidage vun de Bio-Poubellen (Europa-Dag 2024)

Sperrmüll / Déchets encombrants

Informatioun un d’Awunner vun der Gemeng Manternach

E Mëttwoch, de 4. Oktober 2023 ab 8h00 Auer ass Sperrmüllsammlung an der Gemeng Manternach. Wann Dir Sperrmüll hutt fir ewech ze huelen, biede mir Iech bis spéitstens den 3. Oktober um 16h00 Auer, eng Demande op technique@manternach.lu ze maachen, mat Ären Donnéeën, fir dass de Service Technique den Oflaf organiséiere kann.
Fir all ugefaangene M3 kritt Dir no der Collecte 20.- € verrechent. Dat entspriechend Reglement fannt Dir hei .
All 3. Samschdeg am Mount kënnt dir och nach ëmmer äre Sperrmüll gratis an eisem Recycling Center zu Berbuerg ofginn.
______________________________________

Aux habitants de la Commune de Manternach

Le ramassage des déchets encombrants aura lieu le 4 octobre 2023 à partir de 8h00 heures. Les personnes qui désirent que leurs déchets soient ramassés, sont priées de faire leur demande, au plus tard le 3 octobre 2023, via email au technique@manternach.lu, avec leurs données pour que le Service technique puisse organiser la collecte.
Les coûts de 20.- € par m3 entier ou entamé vous seront facturés après la collecte. Vous trouverez le règlement y relatif ici  .
Vous pouvez toujours profiter de notre Centre de recyclage gratuit à Berbourg pour déposer vos déchets encombrants chaque 3e samedi du mois.

Wichteg Informatioun betreffend d’Bréifwal!

Wichteg Informatioun betreffend d’Bréifwal!

Mir erënneren nach eng Kéier drun, dass d’Enveloppë fir d’Bréifwal net däerfen an d’Boîte vun der Gemeng gehäit ginn.

Dir musst d’Enveloppen entweder op der Post ofginn oder an eng Boîte vun der Post geheien, d’Enveloppë gi vun der Post gesammelt a Sonndes an de Walbüro bruecht, all aner d’Enveloppë sinn net valabel!

Studenten- a Sportleréierung

Studenten- a Sportleréierung

D’Gemeng Manternach invitéiert iech e

 Mëttwoch, de 27. September 2023, um 19.00h

 op d’Schüler- a Sportleréierung am Centre Beaurepaire zu Berbuerg.

 Hei ginn d’Schüler a Sportler fir hier Verdéngschter a Resultater vum Schouljoer / der Saison 2022-2023 geéiert. Dir sidd häerzlech agelueden un dëser Feierlechkeet deel ze huelen.

 De Schäfferot

Jean-Pierre HOFFMANN, Buergermeeschter

Claude THEISEN an Alix KLEIN-UNGEHEUER, Schäffen

Skoda Tour de Luxembourg 2023

Skoda Tour de Luxembourg 2023

🇱🇺E Freideg, den 22. September 2023 ass déi 3. Etapp vum ŠKODA Tour Luxembourg 🚴
Op hirem Wee vu Mäertert bis op Veianen passéieren d’Coureuren viraussiichtlech tëschent 12h53 an 13h09 eis Gemeng vu Lelleg aus op Manternach an dann duerch de Syrdall op Berbuerg Richtung Bech.
🚧 D’Strecken gi vun 12h45 un bis zum Passage vum leschte Coureur gespaart 🚧.
All weider Informatiounen fannt dir um Site https://skodatour.lu/ .
Mir soen iech Merci fir äert Verständnis a wënsche jidderengem eng flott Course.
🇫🇷La 3e étape du Skoda-Tour de Luxembourg aura lieu vendredi, le 22 septembre 2023 🚴
Pendant leur trajet de Mertert à Vianden, le passage dans notre commune est programmée entre 12h53 et 13h09. En venant de Lellig direction Manternach ils passeront le Syrdall pour parcourir la localité de Berbourg direction Bech.
🚧Le parcours sera barré à toute circulation à partir de 12h45 et jusqu’au passage du dernier coureur🚧
Pour toutes informations complémentaires veuillez consulter le site  https://skodatour.lu/ .
Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons un belle course à tout le monde

Schoulufank

Schoulufank

De Schäffen- a Gemengerot wënscht alle Kanner an dem Léierpersonal eng gutt Rentrée an e flott Schouljoer!

Mir bieden all d’Automobilisten, wéi ëmmer, gutt op d’Kanner opzepassen. Passt w.e.g. Är Vitesse an den Dierfer a virun allem ronderëm d’Schoul un !

Aktioun « Gielt Band » 2023

Aktioun « Gielt Band » 2023

Ze gutt fir futti goen ze loossen, dofir: Zerwéiert Iech!

Aktioun „Gielt Band“ vum Landwirtschaftsministère an dem Syvicol
D’Uebst schmaacht am beschten, wann een et selwer gepléckt huet. Mee dat däerf ee just a sengem
eegene Bongert.

All Joer verfaulen awer kiloweis Äppel, Bieren, Quetschen etc. op an ënnert de
Beem an de Wisen a Gäert. Dat si verbëtzte Liewensmëttel. Doraus kéint een och Viz pressen,
Gebeess oder Kompott kachen, domat baken a nach villes méi.

Mat der Aktioun „Gielt Band“ ruffen de Landwirtschaftsministère an de Syvicol d’Biergerinnen an
d’Bierger dozou op, sech op eng flott a nohalteg Manéier géint d’Liewensmëttelverschwendung ze
engagéieren.

D’Gemengen déi bei der Aktioun matmaachen, markéieren déi entspriechend
Uebstbeem mat engem giele Band.

Jiddereen dee well däerf da gratis, fir den eegene Gebrauch,
Uebst vun deene Beem plécken an dat wat ënnendrënner leit rafen.

Vun dësem Joer u kënne nieft de Gemengen och Privatleit, Veräiner an Entreprisen hier Uebstbeem
der Ëffentlechkeet zur Verfügung stellen.

Méi Informatiounen op antigaspi.lu.

Charte de bonne conduite

Halt Iech beim Plécke wgl. un déi heite Reegelen:
• Nëmme Friichte vun engem Bam dee mat engem giele Band markéiert ass, däerfe gepléckt
ginn.
• Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.
• De Bam däerf net beschiedegt ginn.
• D’Friichte si fir de private Gebrauch geduecht.
• Huelt nëmme souvill Friichte mat, wéi Dir braucht.
• Hannerloosst d’Natur sou, wéi der se fonnt hutt.
• Blockéiert keng Zoufaarten.
• D’Plécke fält ënnert Är eege Responsabilitéit.

Hei fannt dir d’Beem vun der Gemeng, un deenen der iech kënnt zerwéieren:

Äppelbeem zu Berbuerg bei der Schoul:

http://g-o.lu/3/GRgj

Äppelbeem zu Berbuerg bei der Grillplaz:

http://g-o.lu/3/HGds

Bierebeem zu Manternach bei der Gemeng:

http://g-o.lu/3/kVrT

Studenten- a Sportleréierung

Sportleréierung 2023

Fir eis Sportleréierung, déi dëst Joer Mëttwochs, de 27. September 2023 wäert stattfannen, ze preparéieren, invitéiert de Schäfferot all Sportler a Veräiner aus eiser Gemeng, eis bis spéitstens Freides, den 8. September 2023, hir Resultater vun der Saison 2022/2023 matzedeelen.

 Manternach, den 2. August 2023

 De Schäfferot

Jean-Pierre HOFFMANN, Buergermeeschter

Claude THEISEN an

Alix KLEIN-UNGEHEUER, Schäffen

 

 

 

Fir folgend Resultater kënne Subsiden ugefrot ginn:

 • Sport individuel : Championnat national : 1ère place ; 2e place et 3e place ;
 • Sport collectif/sport d’équipes : Championnat national / Coupe nationale / Promotion ;
 • Exploits exceptionnels.

Kandidature fir déi berodend Kommissiounen

Kandidature fir déi berodend Kommissiounen

Opruff un d’Bierger aus der Gemeng Manternach

Avis aux habitants de la Commune de Manternach

 

Fir de Bierger eng aktiv Bedeelegung um Ausschaffe vu Projeten an der Léisung vun eventuell an der Gemeng bestoende Problemer ze erméiglechen, kann all Bierger aus der Gemeng seng Kandidatur stellen, fir sech an de berodende Kommissioune vun der Gemeng ze engagéieren.

Fëllt heivir dëse Formulaire  aus a gitt e bis spéitstens den 12. September 2023 am Sekretariat vun der Gemeng of.

 

Afin de permettre aux citoyens de participer activement à l’élaboration de projets et à la résolution d’éventuels problèmes touchant notre commune, tout citoyen peut poser sa candidature afin de s’engager dans les différentes commissions consultatives.

 Il suffit de remplir ce formulaire et de le remettre au secretariat de la commune jusqu’au 12 septembre 2023.

Demande de subside pour étudiants 2022/2023

Demande de subside pour étudiants 2022/2023

Hei fannt dir d’Demande fir de Subside fir d’Schüler an d’Studenten fir d’Schouljoer 2022/2023. Leschten Délai fir d’Demande mat de Piecen am Sekretariat vun der Gemeng ofzeginn ass den 8. September 2023.

____________________________

Cliquez ici pour accéder au formulaire du subside pour étudiants pour l’année scolaire 2022/2023. Le formulaire ainsi que les pièces à joindre sont à déposer au secretariat de la commune au plus tard le 8 septembre 2023.

Bionext

Bionext

De Laboratoire Bionext deelt mat, dass sie, op Grond vun technesche Problemer, de Service vum Labomobile zu Manternach bis d’Rentrée am September net kënnen ubidden.

Zu Berbuerg leeft de Service awer normal weider.

Hei fannt dir den aktuelle Flyer.

 

Le Laboratoire Bionext informe que le passage du Labomobile à Manternach doit être suspendu jusqu’à la rentrée en septembre à cause de problèmes techniques.

Le passage à Berbourg reste cependant garanti.

Vous pouvez consulter le flyer actuel ici.

 

Championnats nationaux Cyclisme 2023

Championnats nationaux Cyclisme 2023

Nous avons l’honneur d’ annoncer que KARIBU organisera ensemble avec l’Administration Communale de Manternach et la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (F.S.C.L.)

les 21, 24 et 25 juin 2023
les championnats nationaux de cyclisme sur route 2023 à Berbourg.

Avec la présence des meilleurs coureurs luxembourgeois professionnels et amateurs (masculins et féminins) , ces championnats luxembourgeois sur les routes autour de Berbourg, Manternach et Herborn présenteront une belle affiche du sport au plus haut niveau, mais également des courses pour jeunes et Masters.

Animation jeunes et restauration sont garanties sur place par les clubs locaux.

Le départ et l’arrivée des différentes épreuves sont situés devant le Centre Culturel Beaurepaire à Berbourg (Schoulstrooss).

Un flyer avec tous les détails est disponible sous https://manternach.lu/wp-content/uploads/2023/06/2023.06.19_Karibu_Flyer.pdf

 

Programme et Circuits

Malheureusement, une telle manifestation engendre des perturbations du traffic pour les riverains, essentiellement dans le village de Berbourg (voir détails au verso).

Nous espérons cependant que vous pourrez passer un excellent week-end, pourquoi pas en profitant du spectacle offert par les coureurs.

21.06.2023

COURSES CONTRE-LA-MONTRE
DAMES / MASTERS / JUNIORS /
ESPOIRS / ELITE
PARCOURS (CIRCUIT 1)
BERBOURG – MANTERNACH – BERBOURG

Le parcours du contre-la-montre est entièrement fermé au traffic entre 16h00 et 21h00.

Le stationnement le long de la route sera également interdit sur l’entièreté du parcours.

Sont concernées les rues et routes suivantes :
– CR137 entre Berbourg et Manternach

– Ale Berbuerger Wee à Manternach

– Neie Wee à Berbourg.

24.06.2023

13h00 – 19h45 :
COURSES EN LIGNE
CADETS / MINIMES /DEBUTANTS
MASTERS
PARCOURS (CIRCUIT 2)
BERBOURG – MANTERNACH – BERBOURG

Aucune route ne sera fermée, mais le parcours
emprunté par la course sera à sens unique, dans le
sens de la course. Le stationnement le long de la
route sera également interdit sur l’entièreté du
parcours.

Sont concernées les rues et routes suivantes:
– CR137 entre Berbourg et Manternach
– Ale Berbuerger Wee à Manternach
– Neie Wee, Weckerstrooss, Duerfstrooss
et Schoulstrooss à Berbourg.

25.06.2023

10h00 – 18h00 :
COURSES EN LIGNE
JUNIORS / DAMES /ESPOIRS / ELITE
PARCOURS (CIRCUIT 3)
BERBOURG – MANTERNACH – BERBOURG
DIRECTION BECH – DIRECTION JOCKELSBIERG
DIRECTION HERBORN – BERBORN

Les points chauds pour voir et encourager les cyclistes :
-Mercredi : centre culturel et montée ale Berbuerger Wee à Manternach
-Samedi : centre culturel , montée ale Berbuerger Wee à Manternach , Café beim Beichtstull
-Dimanche : centre culturel, montée ale Berbuerger Wee à Manternach, Café beim Beichtstull, Cimetière, montée vers Jockelsbierg, Montée vers Berbourg ( en venant de Herborn )

Information RGTR

Nationalfeierdag 2023

Nationalfeierdag 2023

De Nationalfeierdag gëtt eis all Joer d’Geleeënheet, eis Verbonnenheet mat eisem Grand-Duc an eisem Land auszedrécken.

Gläichzäiteg kommen d’Bierger de politesch Responsabele méi no, an déi nei Bierger ginn an der Gemeng opgeholl.

 

De Schäffen- a Gemengerot invitéiert duerfir all Perséinlechkeeten, Veräiner a Clibb, op d‘Festivitéiten, déi um Virowend vum Nationalfeierdag zu Lelleg wäerte stattfannen.

 

Oflaf:

 • 18h30 «Te Deum» an der Kierch zu Lelleg
 • Cortège vun der Kierch bis an de Centre Kräizstrooss
 • Ried vum Buergermeeschter
 • Éierewäin
 • Gemittlechen Owend mat Musék

 

Mat beschte Gréiss.

 

De Schäfferot :

Jean-Pierre Hoffmann, Buergermeeschter,

Alix Klein-Ungeheuer a Claude Theisen, Schäffen

Labomobile

Labomobile

De Labomobile – elo och zu Manternach!
Ab Freides, de 5. Mee 2023 (gerued Wochen)

Berbuerg, Duerfplaz

07:00 – 08:30

Manternach, Parking CFL

09:30 – 11:30

Fir: Bluttanalysen, Covid-19-Tester, Urin-Analysen, Dépôt vun anere Prouwen.

 

Et ass conseilléiert e Rendez-vous ze huelen.

Fir weider Informatiounen kuckt op www.bionext.lu/labomobile

 

A partir du vendredi, 5 mai 2023 (semaines paires)

Berbourg, Place du village

07:00 – 08:30

Manternach, parking CFL

09:30 – 11:30

Tous prélèvements: Prise de sang, Covid-19, Urines, Dépôts d’échantillons.

 

 

Prise de Rendez-vous conseillée

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter www.bionext.lu/labomobile

Aller au contenu principal